Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Пазейки традициите – гледаме към бъдещето!


История

През 2005 г. училището се образува при сливането на две гимназии – Професионална гимназия по облекло и хранене и Професионална гимназия по химическа промишленост.


Професионална гимназия по облекло и хранене

1897 г. – отваря врати Първото девическо училище с основна цел – практическо обучение. 

1923 г. – започва строителството на училищна сграда, като Община Шумен дарява общински парцел. 

1936 г. – построена сграда с две крила и разширение, предназначено за домакински готварски отдел. Преименува се на Девическо стопанско училище „Княгиня Евдокия”, в което се учат девойки от средните социални прослойки. Завършващите полагали изпит за калфи, а по-късно се явяват пред комисия на Стопанската камара и получавали майсторско свидетелство. 

След 1944 г. училището е одържавено и наименувано Девическа професионална гимназия „Вела Пискова”. 

1948 г. – се открива отдел „Обществено хранене” с 2 годишен курс на обучение. 

1959 г. – Промишлено училище по облекло.

1960 г. – Техникум по облекло и обществено хранене, с паралелки 2 и 3-годишно обучение. 

1967 г. – Средно професионално училище по облекло и обществено хранене.

1995 г. – Техникум по облекло и хранене (ТОХ).

2003 г. – Професионална гимназия по облекло и хранене (ПГОХ).


През 50-те и 60-те години на XX в. бурното развитие на химическата промишленост налага откриването на:

Професионална гимназия по химическа промишленост

През 1967 г. се създава Средно професионално техническо училище по индустриална химия (СПТУИХ). Подготвят се кадри – ръководни и изпълнителски за нуждите на комбинатите в Девня, Завода за антибиотици – Разград, химическите предприятия в Шумен като: ХЗ „П. Волов”, „Лавена”, ПЗ „Шуменско пиво”, както и други в региона. 

1976 г. – Средно професионално техническо училище по химическа промишленост (СПТУХП).

1987 г. – Техникум по химическа промишленост (ТХП). 

2002 г. – Професионална гимназия по химическа промишленост (ПГХП).


Със заповед №РД 14–100/11.07.2005 г. на министъра на образованието, двете училища се обединяват в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров, считано от учебната 2005/2006 г.

ПГОХХТ – Шумен продължава да се развива като училище със съвременна материално-техническа база и квалифицирани учители, в което учениците получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот. Учениците завършили гимназията могат да реализират в максимална степен своите житейски планове.