Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Ние вярваме във вашето бъдеще!

Mon èlève diffèrent, ce hèros extra-ordinaire!

Моят различен ученик, този необикновен герой!
В рамките на Европейската програма за образование, обучение, младежи и спорт „Еразъм+” от 15.09.2017 г. нашата гимназия работи по двугодишен проект „Моят различен ученик, този необикновен герой”. Проектът се финансира от Център за развитие на човешките ресурси по ключова дейност (КА2). Реализира се съвместно с училища от Франция – Гваделупа, Италия, Румъния и България. Учители и ученици ще участват в многоезично партньорство, в което работен език е френският. Проектът има за цел да повиши информираността на учителите за последните достижения в работата с ученици със СОП. В условията на междукултурен обмен, отвъд бариерите на език и религия, участниците ще споделят европейските ценности на съвременното общество и ще изграждат мостове на трайно приятелство и успешно сътрудничество.