Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Ние умеем да подготвяме професионалистиПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“  

ул. „Дедеагач №7А

9704 Шумен

E-mail: pgohht@mail.bg

            


054 869 869          Директор 

054 860 256          Заместник-директор