Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Новите цели изискват нови знания


За да може да прегледате документите, трябва да имате инсталиран четец на PDF файлове напр. Foxit Reader


Заповед 

Финансови отчети към:

Бюджет за:


Списък на предоставените административни услуги от ПГОХХТ

      Заявление за допускане до ДЗИ: изтегли