Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Новите цели изискват нови знания


За да може да прегледате документите, трябва да имате инсталиран четец на PDF файлове напр. Foxit Reader


Заповед 

Финансови отчети към:

Бюджет за:

Гимназията осигурява възможност за валидиране на професионални знания, умения и компетентности по следните професии и специалности:

  • Професия 811070: Готвач; Специалност 8110701: Производство на кулинарни изделия и напитки;
  • Професия 811060: Ресторантьор; Специалност 8110602: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения;
  • Професия 542040: Моделиер-технолог на облекло; Специалност 5420401: Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
  • Професия 815010: Фризьор; Специалност 8150102: Организация и технология на фризьорските услуги.


Списък на предоставените административни услуги от ПГОХХТ

      Заявление за допускане до ДЗИ: изтегли