Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Новите цели изискват нови знания


За да може да прегледате документите, трябва да имате инсталиран четец на PDF файлове напр. Foxit Reader


Закон за предучилищното и училищното образование

Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за 2018 2019 учебна година

Списък на предоставените административни услуги от ПГОХХТ