Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Шумен  

Вашето бъдеще започва тук и сега!


ПГОХХТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ШУМЕН

« ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ВЯРВАТ В СЕБЕ СИ И СЕ СТРЕМЯТ КЪМ УСПЕХ »

Всяка година учениците пристъпват прага на ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров” с вярата и съзнанието, че това е тяхното училище, където ще получат професия и ще осъществят мечтите си.
Защо да уча в Професионална гимназия по облекло, хранене и химични технологии?

Млади приятелю, бъдещето е пред теб – помисли и реши къде и как ще се готвиш за него!

Ако искаш да:

  • научиш много нови и интересни неща;
  • знаеш много повече и да задълбочиш познанията си в различни области;
  • вървиш напред и нагоре заради собствените си усилия;
  • намериш много нови и добри приятели;

ела при нас в ПГ по облекло, хранене и химични технологии.

Ние ще ти помогнем да:

  • станеш по-добър и обогатиш своите интереси;
  • разбереш и осмислиш професионалните си цели;
  • задълбочиш знанията и уменията си в областта, в която желаеш да се развиваш;
  • направиш следваща стъпка в образователно и кариерно развитие.

Приятелю, очакваме твоето решение – ще уча в ПГ по облекло, хранене и химични технологии, за да стана квалифициран, знаещ и можещ специалист!